Smaller Default Larger

Misyonumuz


Bölgemizin, profesyonel insan taşımacılığı sektöründeki ihtiyaçlarını en kısa süre içerisinde, istenilen kalitede karşılamak, AB standartlarına en kısa sürede ulaşmak için dökümantasyon çalışmalarına hız vermek, tüm personel ve araç portföyümüz ile sektöründe genişleyerek varlığını sürdürmek ve kalite düzeyini en üst noktalara taşımaktır.

Vizyonumuz


Çalışanlarına verdiği önemi, kurumsal kimliği ile güçlendirerek, sektörde örnek bir şirket olmak , müşteri memnuniyetini ön planda tutarak,bölgede en çok tercih edilen şirket olma özelliğini korumaktır.

Değerlerimiz


Topluma ve etik değerlerine saygı göstererek, dürüst ve güvenilir olmak,

Müşteri memnuniyetini tüm faaliyetlerin odağında tutmak,
Sözleşme sonrası hizmetlerimizi aksaksız yürütmek,
Çalışan memnuniyetine önem vermek, çalışanlarının sürekli gelişimine olanak tanımak,
Hedef odaklı çalışarak tüm faaliyetlerde rekabetçi politikalar uygulamak,
Firmamızı en iyi şekilde temsil etmek, gelişmeleri yakından takip etmektir.

KALİTE POLİTİKAMIZ


Profesyonel insan taşımacılığı alanında faaliyet gösteren firmamız kalite yönetim sistemini en üst düzeye ulaştırabilmek için aşağıdaki hususlar doğrultusunda politikasını belirlemiştir.

 Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, taahhütlerimizi en iyi, en hızlı ve en ekonomik şartlarda gerçekleştirmek,

 Sürekli olarak sağlanan kalite imajı ve güvenilirliği ile Konya bölgesinde lider bir kuruluş olmak,

 Teknolojik ve sektörel gelişmeleri takip ederek çalışma şartlarımızı sürekli iyileştirmek,

 Hedeflere ulaşmak için kalite yönetim sistemimizin kurallarına uymak ve sistemimizi sürekli iyileştirmektir.  

ÇEVRE POLİTİKAMIZ 


Profesyonel insan taşımacılığı alanında faaliyet gösteren firmamız faaliyetlerini yerine getirirken ortaya çıkan çevre boyut ve etkilerini tespit ederek;  

 Bu etkilerin çevreye vereceği zararları ortadan kaldırarak veya en aza indirerek çevresel kirlenmenin önlenmesini sağlamak,

 Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,

 Müşterilerde, tedarikçilerde, çalışanlarda ve diğer ilgili taraflarda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak,

 Tüm faaliyetlerde en etkin kullanım ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirerek tasarruf sağlamak,

 Çevreye saygılı olmak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi uygulamak ve sürekli iyileştirmek ana hedefimiz ve amacımızdır. 

İŞCİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


Kuruluşumuz Profesyonel insan taşımacılığı alanındaki faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz.  

 Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmak yada en alt seviyeye indirerek kaza ve yaralanmaları önlemek,

 Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,

 Tüm çalışanların bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,

 Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak, 

 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi periyodik olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirmek.

 

Otobüs kiralama,midibus kiralama,minibüs kiralama,konya servis firmaları,servis firmaları,konya personel taşıma firmaları,personel taşıma firmaları,konya öğrenci servis firmaları,öğrenci servis firmaları,konya fabrika servis firmaları,fabrika servis firmaları,konya öğrenci taşıma firmaları,öğrenci taşıma firmaları,okul servisleri,konya okul servisleri,servis araçları,konya servis araçları,vip kiralama,konya vip kiralama,kiralık vip,konya kiralık vip,konya gezi araçları,gezi araçları,işçi servis firmaları,konya işçi servis araçları,memur servis araçları,konya memur servis araçları,memur servis firmaları,konya memur servis firmaları,kiralık otobüs,kiralık midibus,kiralık minibüs,gezi organizasyonu,konya gezi organizasyonu,tur araçları,tur otobüs,sehirlerarası kiralık otobüs